Bananfesten

Om

Bananrepubliken i Lund är en ideell förening som startades våren 2001 i samband med återinförandet av Bananfesten, ett arrangemang under pingsthelgen eller i nära anslutning till den. Festen har nu blivit en biennal; den har ägt rum 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 och nu även 2011.

Föreningens målsättning är att även under resten av året bedriva verksamhet i form av filmhelger, kortturneringskvällar, fester vid speciella tillfällen och kurser för alla åldersgrupper.
Vi vill uppmana er alla att komma med idéer och önskemål om verksamhet, kurser, o dyl. som ni skulle vilja gå eller hålla. Hör av dig till oss!
Överskottet från bananfesterna ska användas just till att Djingis inte bara under pingsten är Lunds mest sociala bostadsrättsförening! Planer finns på att försköna vårt område på olika sätt. Under sommaren 2005 byggdes t.ex. den “brygga” (till kräftfesten) som fortfarande står på bananen.  Fler idéer för att försköna bananen?
Gör till en vana att kolla in vår info på denna hemsida så missar Du inte något.

Vill Du jobba aktivt i Bananrepubliken så maila  bananfesten@gmail.com.

Med vänliga hälsningar
Bananrepubliken i Lund